สัญลักษณ์โรงเรียน
โลโก้โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกแก้ว

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้าขาว