ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง รู้จักจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 67
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การบวกเลขแนวตั้ง แบบไม่ทศ สำหรับอนุบาล 2-3 72
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรียนรู้เรื่องสี ภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถม 27
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การอ่านประสมคำภาษาไทย ระดับอนุบาล 40
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง (คำนามนับได้ และนับไม่ได้) วิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 33
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้ Preposition (วิชาภาษาอังกฤษ) 22
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเรียงลำดับ (คณิตศาสตร์) ระดับชั้นอนุบาล 2 - ประถม 2 24
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ชนิดของคำนาม ระดับประถม 1-3 39
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง อักษรกลาง ระดับประถม 1- 3 34
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการคิดเลขเร็ว ระดับ ป4-6 24
บทเรียนออนไลน์ เรื่องมาตรา ก กา อนุบาล -ประถมต้น 25
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้คำถามภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาลและประถมต้น 37
บทเรียน Online การนับจำนวน ระดับอนุบาล 1-2 57