รางวัลระดับชาติ/เหรียญทอง
รายการชนะเลิศอันดับ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 62
ระดับชาติ การสร้างPresentation จากคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 62
เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขัน Science Show การแสดงวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 62
ระดับชาติ การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 62