รางวัลระดับชาติ/เหรียญทอง
ระดับชาติ การสร้างPresentation จากคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 62
เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขัน Science Show การแสดงวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 62
ระดับชาติ การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 62