กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนันทนา สุพันเทพ

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิตติมา ภู่ระหงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปทิตตา จันทร์เรือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสาธิกา เนตรนุช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2