กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางภคอร สุขจิตรธนกร

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5