กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนันทนา สุพันเทพ

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวโสภา แก้วจริยะพล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1