ผู้บริหาร

ดร.พิมลพรรณ ดุษิยามี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/06/2019
ปรับปรุง 03/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 48279
Page Views 62160
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กระตีบ กำแพงแสน
2 โรงเรียนวัดทะเลบก กระตีบ กำแพงแสน
3 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม กระตีบ กำแพงแสน
4 โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน กำแพงแสน
5 โรงเรียนอนุบาลวัยสะอาด กำแพงแสน กำแพงแสน
6 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้อ้าย กำแพงแสน กำแพงแสน
7 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
8 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ดอนข่อย กำแพงแสน 0-3428-2029
9 โรงเรียนวัดสระพัง ดอนข่อย กำแพงแสน
10 โรงเรียนบ้านดอนทอง ดอนข่อย กำแพงแสน
11 โรงเรียนอนุบาลชโลทร ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน
12 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน
13 โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน
14 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน
15 โรงเรียนบ้านหลักเมตร ทุ่งขวาง กำแพงแสน
16 โรงเรียนบ้านหนองขาม ทุ่งขวาง กำแพงแสน
17 โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน ทุ่งขวาง กำแพงแสน
18 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ทุ่งขวาง กำแพงแสน
19 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ ทุ่งขวาง กำแพงแสน
20 โรงเรียนวัดสองห้อง ทุ่งขวาง กำแพงแสน
21 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ทุ่งบัว กำแพงแสน
22 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ทุ่งบัว กำแพงแสน
23 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
24 โรงเรียนวัดห้วยผักชี ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
25 โรงเรียนวัดหนองศาลา ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
26 โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
27 โรงเรียนวัดหนองจิก ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
28 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
29 โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
30 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
31 โรงเรียนบ้านห้วยปลากด ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
32 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง รางพิกุล กำแพงแสน
33 โรงเรียนบ้านไผ่โน้ม รางพิกุล กำแพงแสน
34 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน รางพิกุล กำแพงแสน
35 โรงเรียนบ้านคลองตัน วังน้ำเขียว กำแพงแสน
36 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว วังน้ำเขียว กำแพงแสน
37 โรงเรียนบ้านดอนซาก วังน้ำเขียว กำแพงแสน
38 โรงเรียนบ้านหนองพงนก สระพัฒนา กำแพงแสน 0-3438-3021
39 โรงเรียนบ้านสามัคคี สระพัฒนา กำแพงแสน 0-3490-0050
40 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สระพัฒนา กำแพงแสน
41 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ สระสี่มุม กำแพงแสน
42 โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก สระสี่มุม กำแพงแสน
43 โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม สระสี่มุม กำแพงแสน
44 โรงเรียนบ้านหนองเขมร หนองกระทุ่ม กำแพงแสน
45 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม กำแพงแสน
46 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย ห้วยขวาง กำแพงแสน
47 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ห้วยขวาง กำแพงแสน
48 โรงเรียนบ้านห้วยขวาง ห้วยขวาง กำแพงแสน 0-3420-9627
49 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร ห้วยขวาง กำแพงแสน
50 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ห้วยขวาง กำแพงแสน
51 โรงเรียนวัดท่าเสา ห้วยม่วง กำแพงแสน
52 โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม ห้วยม่วง กำแพงแสน
53 โรงเรียนวัดห้วยม่วง ห้วยม่วง กำแพงแสน
54 โรงเรียนบ้านหนองโสน ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน
55 โรงเรียนบ้านบัวแดง ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน
56 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน
57 โรงเรียนวัดกำแพงแสน ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน
58 โรงเรียนบ้านหนองบอน ดอนพุทรา ดอนตูม
59 โรงเรียนบ้านปากหว้า ดอนพุทรา ดอนตูม
60 โรงเรียนบ้านหัวถนน ดอนพุทรา ดอนตูม
61 โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ดอนพุทรา ดอนตูม
62 โรงเรียนวัดสุขวราราม ดอนรวก ดอนตูม
63 โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ดอนรวก ดอนตูม
64 โรงเรียนวัดหนองกระพี้ บ้านหลวง ดอนตูม
65 โรงเรียนวัดบ้านหลวง บ้านหลวง ดอนตูม 0-34965509
66 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา บ้านหลวง ดอนตูม
67 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา ลำลูกบัว ดอนตูม
68 โรงเรียนวัดลำลูกบัว ลำลูกบัว ดอนตูม
69 โรงเรียนวัดลำเหย ลำเหย ดอนตูม
70 โรงเรียนบ้านรางมูก ลำเหย ดอนตูม
71 โรงเรียนบ้านใหม่ ลำเหย ดอนตูม
72 โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ลำเหย ดอนตูม
73 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สามง่าม ดอนตูม
74 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สามง่าม ดอนตูม
75 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สามง่าม ดอนตูม
76 โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สามง่าม ดอนตูม 0-3438-1119
77 โรงเรียนคงทองวิทยา สามง่าม ดอนตูม
78 โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) สามง่าม ดอนตูม
79 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา สามง่าม ดอนตูม
80 โรงเรียนวัดกงลาด ห้วยด้วน ดอนตูม 0-3496-8619
81 โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด ห้วยด้วน ดอนตูม
82 โรงเรียนบ้านสามแก้ว ห้วยพระ ดอนตูม
83 โรงเรียนวัดเลาเต่า ห้วยพระ ดอนตูม
84 โรงเรียนวัดห้วยพระ ห้วยพระ ดอนตูม
85 โรงเรียนบ้านแจงงาม ห้วยพระ ดอนตูม
86 โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย ห้วยพระ ดอนตูม
87 โรงเรียนสาครวิทยา เมืองนครปฐม
88 โรงเรียนวัดดอนยายหอม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม
89 โรงเรียนวัดดอนขนาก ดอนยายหอม เมืองนครปฐม 034-229537
90 โรงเรียนบ้านมาบแค ตาก้อง เมืองนครปฐม
91 โรงเรียนวัดตาก้อง ตาก้อง เมืองนครปฐม
92 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ถนนขาด เมืองนครปฐม
93 โรงเรียนวัดทัพหลวง ทัพหลวง เมืองนครปฐม
94 โรงเรียนวัดทุ่งรี ทัพหลวง เมืองนครปฐม
95 โรงเรียนวัดม่วงตารศ ทัพหลวง เมืองนครปฐม
96 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม
97 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม
98 โรงเรียนวัดธรรมศาลา ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
99 โรงเรียนบ้านต้นสำโรง ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
100 โรงเรียนบ้านนาสร้าง นครปฐม เมืองนครปฐม
101 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า บางแขม เมืองนครปฐม 0-3425-3880
102 โรงเรียนวัดบางแขม บางแขม เมืองนครปฐม
103 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด บางแขม เมืองนครปฐม
104 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ บ่อพลับ เมืองนครปฐม
105 โรงเรียนบ้านบ่อพลับ บ่อพลับ เมืองนครปฐม
106 โรงเรียนบ้านคอวัง บ้านยาง เมืองนครปฐม
107 โรงเรียนบ้านหนองกะโดน บ้านยาง เมืองนครปฐม
108 โรงเรียนบ้านคลองยาง บ้านยาง เมืองนครปฐม
109 โรงเรียนวัดบ้านยาง บ้านยาง เมืองนครปฐม
110 โรงเรียนอนุบาลจันทร์สว่างกูล พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
111 โรงเรียนสว่างวิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
112 โรงเรียนราชินีบูรณะ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
113 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
114 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
115 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
116 โรงเรียนเจริญศิลป์วิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
117 โรงเรียนอนุบาลจิตรมณี พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
118 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
119 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
120 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
121 โรงเรียนบำรุงวิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
122 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
123 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
124 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทน เมืองนครปฐม
125 โรงเรียนธรรมาภิสมัย พระประโทน เมืองนครปฐม
126 โรงเรียนบ้านห้วยชัน มาบแค เมืองนครปฐม
127 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก มาบแค เมืองนครปฐม
128 โรงเรียนบ้านลำพยา ลำพยา เมืองนครปฐม
129 โรงเรียนบ้านหนองหิน ลำพยา เมืองนครปฐม
130 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วังตะกู เมืองนครปฐม
131 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
132 โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู เมืองนครปฐม
133 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วังเย็น เมืองนครปฐม
134 โรงเรียนวัดวังเย็น วังเย็น เมืองนครปฐม
135 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา สนามจันทร์ เมืองนครปฐม 034-257288
136 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญวิทยา สนามจันทร์ เมืองนครปฐม
137 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สนามจันทร์ เมืองนครปฐม
138 โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณ สนามจันทร์ เมืองนครปฐม
139 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สนามจันทร์ เมืองนครปฐม
140 โรงเรียนวัดสระกะเทียม สระกะเทียม เมืองนครปฐม
141 โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก สระกะเทียม เมืองนครปฐม
142 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย สระกะเทียม เมืองนครปฐม
143 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สระกะเทียม เมืองนครปฐม
144 โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก สวนป่าน เมืองนครปฐม
145 โรงเรียนวัดรางปลาหมอ สวนป่าน เมืองนครปฐม
146 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ สามควายเผือก เมืองนครปฐม
147 โรงเรียนวัดสามควายเผือก สามควายเผือก เมืองนครปฐม
148 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม
149 โรงเรียนบ้านหนองแก หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม
150 โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองดินแดง เมืองนครปฐม
151 โรงเรียนวัดหนองดินแดง หนองดินแดง เมืองนครปฐม
152 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง หนองปากโลง เมืองนครปฐม 0-3426-1347
153 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม หนองปากโลง เมืองนครปฐม
154 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว หนองปากโลง เมืองนครปฐม
155 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ(ศรีวิทยากร) โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
156 โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
157 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
158 โรงเรียนวัดหว้าเอน โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
159 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
160 โรงเรียนวัดหุบรัก โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม