ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสร้าง Presentation เหรียญทองอันดับ1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญญาภา ดุษิยามี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,17:15  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม เหรียญทอง ป1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญญาภา ดุษิยามี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,17:14  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญญาภา ดุษิยามี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,17:13  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสร้างเกมด้วยคอมพิวเตอร์ อันดับ 7 ของชาติ อันดับ 1 ของนครปฐม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญญาภา ดุษิยามี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,17:13  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันนำเสนอ Presention คอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ภาคกลาง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญญาภา ดุษิยามี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,17:12  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แสดงวิทยาศาสตร์ Science Show เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญญาภา ดุษิยามี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,17:10  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วาดภาพกราฟฟิคด้วยคอมพิวเตอร์ เหรียญทองอันดับ 1 ของเอกชน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญญาภา ดุษิยามี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,17:09  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วาดภาพกราฟฟิคด้วยคอมพิวเตอร์ เหรียญทองอันดับ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญญาภา ดุษิยามี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,17:08  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างสรรค์เกมจากคอมพิวเตอร์ เหรียญทองอันดับ1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญญาภา ดุษิยามี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,17:07  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Story telling เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญญาภา ดุษิยามี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,17:00  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..